Lojalumo programos SAVAS taisyklės

Lojalumo programos SAVAS taisyklės

I.    Vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai

 1. Įmonė – UAB „SPgrupe“, buveinės adresas Baltų pr. 36, LT-48196 Kaunas,  juridinio asmens kodas 302442358.
 2. Internetinė parduotuvė – elektroninė parduotuvė,  kurios adresas www.statybapigiau.lt.
 3. Anketa – elektroninė registracijos forma, pildoma internetinėje parduotuvėje www.statybapigiau.lt.
 4. Asmens duomenys – lojalumo programos dalyvio asmens duomenys, aprašyti lojalumo programos SAVAS taisyklėse.  
 5. Lojalumo programos dalyvis – asmuo, užsiregistravęs internetu lojalumo programoje SAVAS.
 6. Programos pasiūlymai – elektroninėje parduotuvėje www.statybapigiau.lt, telefonu, elektroniniu paštu, socialinių tinklų paskyrose arba (ir) kitais būdais bei priemonėmis lojalumo programos SAVAS dalyviui pateikiami akcijų, nuolaidų, dovanų, nuolaidos kodų ir kitokie pasiūlymai, įmonės UAB „SPgrupe“ kvietimas dalyvauti žaidimuose, apklausose, nuomonės tyrimuose.
 7. Asmeniniai pasiūlymai – lojalumo programos SAVAS dalyviui pateikiami asmeniniai pasiūlymai pagal lojalumo programos dalyvio atliktus veiksmus (naršymo istoriją, pirkimo istoriją).
 8. Programos paskyra – lojalumo programos SAVAS dalyvio internetinėje parduotuvėje www.statybapigiau.lt registruota paskyra.
 9. Taisyklės – lojalumo programos SAVAS taisyklės.

 

II.    Bendrosios nuostatos

 1. Taisyklės nustato bendrąsias dalyvavimo Lojalumo programoje sąlygas. Santykiai, kurie nėra aprašyti šiose taisyklėse arba yra aprašyti tik iš dalies, yra reguliuojami kitais viešai skelbiamais UAB „SPgrupe“ vidiniais dokumentais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 2. Programos SAVAS tikslai:
  1. suteikti lojalumo programos dalyviams galimybę naudotis išskirtiniais pasiūlymais;
  2. plėtoti internetinės parduotuvės www.statybapigiau.lt veiklą, atsižvelgiant į dalyvių poreikius, elgseną;
  3. pritraukti lojalumo programos dalyvius ir suteikti papildomas naudas už jų ištikimybę ir lojalumą.
 3. Įmonė turi teisę bet kada pakeisti lojalumo programos taisykles, laikinai sustabdyti arba visiškai nutraukti lojalumo programos veiklą. Stabdant arba nutraukiant veiklą lojalumo programos dalyviai turi būti informuoti apie tai viešai arba elektroniniu paštu, jeigu dalyvių elektroninio pašto adresas įmonei yra žinomas, ne vėliau negu prieš 5 darbo dienas.

 

III.    Tapimas lojalumo programos SAVAS dalyviu

 1. Lojalumo programoje SAVAS gali dalyvauti ne jaunesni nei 14 (keturiolikos) metų amžiaus fiziniai asmenys.
 2. Norėdamas tapti lojalumo programos dalyviu,  asmuo turi susikurti paskyrą internetinėje parduotuvėje www.statybapigiau.lt.
 3. Asmuo, norėdamas užsiregistruoti lojalumo programoje, privalo užpildyti anketą internetinėje parduotuvėje www.statybapigiau.lt.
 4. Lojalumo programos dalyvis privalo saugoti savo prisijungimo prie paskyros duomenis.
 5. Lojalumo programos dalyvis įsipareigoja pateikti tikslius, teisingus ir išsamius savo asmens duomenis. Pasikeitus pateiktiems duomenims, lojalumo programos dalyvis turi juos atnaujinti prisijungęs prie savo paskyros arba atsiuntęs informaciją elektroniniu paštu info@statybapigiau.lt.  

 

IV.    Programos teikiamos naudos

 1. Tapdamas lojalumo programos SAVAS dalyviu, asmuo įgyja teisę gauti informaciją apie papildomas programos SAVAS naudas programos dalyviams. 
 2. Programos SAVAS dalyviams siūlomos naudos gali apimti galimybę:
  1. gauti specialius nemokamo pristatymo pasiūlymus;
  2. įsigyti prekių už palankesnę kainą;
  3. gauti papildomos nuolaidos kodus prekėms internetinėje parduotuvėje www.statybapigiau.lt;
  4. sutikusiems priimti tiesioginės rinkodaros pranešimus gauti informaciją apie planuojamus išpardavimus, akcijas, naudingus pranešimus su profesionalų patarimais, reklaminius pranešimus apie parduodamas prekes ir jų savybes.

 

V.    Asmens duomenų tvarkymas

 1. Lojalumo programos dalyviai, prisijungdami prie programos SAVAS, sutinka, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi taip, kaip yra aprašyta šiose taisyklėse. Lojalumo programos dalyvių asmens duomenų valdytoja yra UAB „SPgrupe“.
 2. Bendrovės lojalumo programos dalyvių asmens duomenų tvarkymo tikslai yra:
  1. Lojalumo programos SAVAS administravimas ir vykdymas: asmeninės paskyros duomenys (vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, slaptažodis, mobiliojo telefono numeris, miestas), pirkimo istorija (pvz., duomenys apie prekių įsigijimą internetinėje parduotuvėje www.statybapigiau.lt, apsipirkimo dažnį, išleistą pinigų sumą, vidutinį krepšelį), naršymo istorija (pvz., duomenys apie lojalumo programos dalyvio peržiūrėtas ir išsaugotas prekes).
  2. Lojalumo programos administravimo ir vykdymo tikslu asmens duomenys yra tvarkomi sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu.
   Lojalumo programos SAVAS administravimo ir vykdymo tikslu įmonė saugo: anketos duomenis – 10 metų nuo dalyvavimo lojalumo programoje pabaigos; duomenis apie lojalumo programos dalyvio  elektroninėje parduotuvėje www.statybapigiau.lt peržiūrėtas prekes –  90 (devyniasdešimt) dienų nuo peržiūros dienos.
  3. Lojalumo programos dalyviui sutikus, tiesioginė rinkodara: elektroninio pašto adresas ir telefono numeris, duomenys apie gautų naujienlaiškių perskaitymą ir nuorodų naujienlaiškiuose paspaudimą, duomenys apie gautas trumpąsias (SMS) žinutes ir kitus pranešimus, duomenys apie prisijungimą prie internetinės svetainės.
  4. Tiesioginės rinkodaros tikslu asmens duomenys yra tvarkomi lojalumo programos dalyviui sutikus.
 3. Jeigu lojalumo programos dalyvis sutiko, kad būtų naudojami slapukai, įmonė gali siųsti personalizuotus pasiūlymus, remdamasi naudojant slapukus surinktais duomenimis.
 4. Lojalumo programos dalyviai gali bet kuriuo metu atsisakyti pasiūlymų siuntimo ir profiliavimo tiesioginės rinkodaros tikslais, pasirinkę atitinkamą saitą iš jau gautų įmonės pranešimų arba kreipdamiesi į įmonę adresu: info@statybapigiau.lt
 5. Lojalumo programos dalyviai turi teisę gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą, prašyti šiuos duomenis ištaisyti, reikalauti juos ištrinti. Teisės aktuose nustatytais atvejais turi teisę į duomenų perkeliamumą, teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu arba profiliavimo atveju atšaukti savo sutikimą. Jeigu lojalumo programos dalyvis mano, kad įmonė tvarkydama asmens duomenis pažeidžia asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, jis turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, www.vdai.lrv.lt.  
 6. Visais atvejais, kai lojalumo programos SAVAS dalyvis nori įgyvendinti savo teises arba turi klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo, jis gali rašyti įmonei elektroniniu paštu info@statybapigiau.lt.

 

VI.    Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

 1. Lojalumo programos dalyvio asmens duomenys gali būti perduoti specifinėms paslaugoms teikti pasirinktiems paslaugų teikėjams, pavyzdžiui, interneto svetainės prieglobos paslaugų teikėjams, serverių ir jų techninės priežiūros paslaugų teikėjams, elektroninio pašto paslaugų teikėjams, naujienlaiškių siuntimo, apklausų vykdymo paslaugas teikiančioms įmonėms, socialinių tinklų paskyrų administravimo paslaugą teikiantiems asmenims, duomenų apsaugos pareigūno paslaugų teikėjams.
 2. Įmonė asmens duomenis gali perduoti ir vykdydama savo teisinius įsipareigojimus, taip pat iškilus būtinybei apsaugoti lojalumo programos dalyvio, įmonės interesus.
 3. Asmens duomenys gali būti perduoti tik tiems tretiesiems asmenims, kurie laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatytų reikalavimų.

 

VII.    Programos pasibaigimas

 1. Dalyvavimas lojalumo programoje SAVAS gali pasibaigti:
  1. įmonei panaikinus lojalumo programą;
  2. lojalumo programos dalyvio prašymu;
  3. įmonei užblokavus lojalumo programos dalyvio paskyrą dėl įtariamo neteisėto naudojimosi ja;
  4. lojalumo programos dalyviui daugiau negu 3 (trejus) metus neprisijungus prie savo paskyros internetinėje parduotuvėje. 
 2. Pasibaigus dalyvavimui lojalumo programoje, visi programos dalyvio paskyros duomenys saugomi šiose taisyklėse nustatytą laiką.

 

VIII.      Baigiamosios nuostatos

31. Visais klausimais, susijusiais su dalyvavimu lojalumo programoje, prašome kreiptis el. paštu info@statybapigiau.lt
 

Atnaujinta 2022-02-28

Sužinokite naujienas pirmieji!
Susipažinkite su mūsų PRIVATUMO POLITIKA
Rekvizitai:
UAB „SPgrupe“,
Įmonės kodas 302442358
Adresas: Baltų pr. 36, LT-48196, Kaunas
PVM kodas LT100004965118
AB SEB bankas, kodas 70440
A/s LT757044060007213996
info@statybapigiau.lt
MokilizingasESto lizingas

2024 © UAB „SPgrupe". Visos teisės saugomos.

Sprendimas: webmod